Телефони:

Варна: 052 918023 / Стара Загора: 042 918023

Други Услуги

online_backup_cloud_service-100737202-orig

Backup & disaster recovery storage

В днешни дни загубата на информация може да доведе до катастрафални последици за една организация. И точно тук идва необходимостта от създаване на архиви и резервни копия.

В информационните технологии BackUp или процеса по осъществяване на BackUp означава създаването на копия на данните, така че тези допълнителни копия да бъдат използвани за възстановяване на информация след неочаквана загуба. Самия процес представлява копиране и архивиране на компютърни данни и запазването на копията за определен период във времето (например няколко дни, седмица или месеци). Архивираната дата се използва за възстановяване на информацията при неочакваната й загуба следствие на хардуерен проблем, човешка грешка или загуба по невнимание. Създаването на бекъпи е от изключителна важност в уеб услугите, тъй като загубата на данни може да доведе до колосални финансови разходи, а понякога е и невъзможно възстановяването на данни (например съдържание или сорс код на уеб сайт, емайли, бази от данни или друга клиентска информация ).Уеб хостинг компаниите вече предлагат почти винаги задължително безплатен бекъп за свойте клиенти, така дори в момент на пълна загуба на данни от страна на клиента, информацията може да бъде възтановена от бекъп със задна дата.


 

Интернет телефония (VoIP)

Знаете ли как обаждания между вътрешни номера могат да са напълно безплатни и да зависят само от интернет връзката.

С един компютър и мрежова платка, плюс необходимия софтуер - това позволява неограничен брой вътрешни номера в рамките на една локална мрежа, ...a със свързването на създадената мрежа към интернет - вътрешните номера вече не са ограничени в рамките на локалната мрежа. Всеки, който има интернет връзка, независимо от местоположението си може да използва вътрешен номер от тази IP телефонната централа. Както и допълнително:

  • конферентни разговори;
  • видеоконферентни връзки;
  • гласови пощи;
  • международни телефонни разговори
home-phone-voip-digital-service1

 

Switching

МAN PORT

Чрез (MAN) се свързват отделни сегменти от локална мрежа на един клиент или мрежи на различни клиенти в една виртуална локална мрежа - VLAN в рамките на едно населено място. Технологията дава свобода на клиентите за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, метод за наблюдение и приоритет на управление.Това от своя страна води до намалени разходи на потребителите, на които не се налага да закупуват скъпи крайни устройства за да свързват своите отдалечени мрежи.Услугата е предназначена предимно за компании, които не са готови да правят компромис с качеството на ползваното телекомуникационно решение.

 

DARK FIBER

Отделно от (MAN) предлагаме и тъмно влакно за клиенти които вече имат изградена инфраструктура и търсят само пренос.
Тъмното влакно" е разновидност на (MAN) при която вместо виртуален Ethernet, потребителят получава оптичен кабел между две негови точки, без в този кабел да има включено активно оборудване от страна на доставчика.
Предоставя се след сключване на предварителен договор.

 


 

Структурни кабелни системи

СКС - представлява изграждането на кабелни или безжични връзки между различните компютри, компютърна периферия, телефони и сървъри, системи за безопасност, видеонаблюдение и други, като по този начин създава бърза и лесна комуникация между всички звена. 
Залагането на качествено структурно окабеляване, изградено по най-новите елекомуникационни стандарти посредством оптични кабели или чрез UTP Cat.6 / Cat.7, Ви гарантира дългогодишна безпроблемна експлоатация със силно занижени разходи за поддръжка и никакви разходи за модернизация. Веднъж изградени кабелните системи стават независима част от Вашия бизнес и визия. 
Проектиране на кабелни системи или безжични мрежи. 
Проектиране и изграждане на сървърни помещения. 
Монтаж на комуникационни шкафове и сървърни системи, UPS, защити от токови удари, изводи, кабели. 
Доставка на мрежов хардуер и софтуер. 
Поддръжка на изградената кабелна или безжична система. 
Монтаж на цялостно оборудване, пуск в експлоатация. 
Топология на технически помещения и подсистеми. 
Изграждане на мрежи с медни и оптични кабели взависимост от изискванията на обекта. 

STRUCTURED-CABLING

 

colo-datacenter1

колокация на сърври

Колокацията на оборудването в някой от техническите центрове на ISP.BG спестява на клиентите инвестицията в изграждането на собствена напълно резервирана инфраструктура,
решава проблемите с намирането и наемането на скъп експертен технически персонал и осигуряването на физическата и информационната сигурност на оборудването и системите.
Сървърът Ви ще е достъпен на публичен, статичен IP адрес и Вие единствени ще разполагате с пълен контрол върху него.
Услугата се предлага както за индивидуален rack mount сървър, така и за индивидуален stand alone сървър.


 

виртуални частни сървъри (VPS)

VPS е съкращение от Virtual Private Server, което в буквален превод означава собствен виртуален сървър. При VPS хостинга един физически сървър се разделя на няколко логически, независими виртуални сървъра - виртуални машини. При този вид хостинг вие имате на разположение собствена виртуална машина, логически отделена и независима. Позволява се свободното й конфигуриране и инсталиране на всяка желана операционна система или софтуер върху нея. При VPS хостинга потребителят има грижата да управлява своята услуга, като заплаща за предоставените ресурси, които предварително е заявил.

bigstock-135456272