Телефони

Варна: 052 918023 / Стара Загора: 042 918023

Плащане

bank-1370-739332
1092_1_1120_0

по банков път

в касите на "Easypay"

IBAN BGN: BG64ESPY40040018700204
BIC/Swift: ESPYBGS1

ПО КИН: 7847737491


 

768x432
bitcoin-coin-currency-digital-currency-digital-walet-money-icon-30

 Плащание в обектите на "български пощи"

В Процес на интеграция

 Плащание в биткойн

В процес на разработа