Телефони:

Стара Загора: 042 918023 / Варна: 052 918023

Покритие

Старозагорска област

Варненска област

Община Стара Загора

 • гр. Стара Загора
 • гр. Стара Загора - индустриална зона
 • гр. Стара Загора - Тракийски университет
 • с. Богомилово
 • с. Малка Верея
 • с. Хрищени
 • с. Дълбоки
 • с. Калитиново
 • с. Преславен
 • с. Могила
 • с. Горно Ботево
 • с. Оряховица
 • с. Плоска могила
 • с. Братя Кунчеви
 • с. Памукчии
 • с. Петрово
 • с. Бъдеще
 • с. Тракия
 • с. Бял извор
 • с. Бенковски
 • с. Подслон
 • с. Здравец
 • с. Маджерито
 • с. Загоре

Община Нова Загора

 • гр. Нова Загора
 • гр. Нова Загора - индустриална зона
 • с. Езеро
 • с. Дядово
 • с. Богданово
 • с. Любенова махала
 • с. Любенец
 • с. Кортен
 • с. Биково
 • с. Полско Пъдарево
 • с. Графитово
 • с. Омарчево
 • с. Радево
 • с. Караново
 • с. Руманя
 • с. Брястово
 • с. Стоил войвода
 • с. Загорци
 • с. Събрано
 • с. Съдиево
 • с. Асеновец
 • с. Ценино
 • с. Съдийско поле
 • с. Каменово
 • с. Научене

Община Раднево

 • с. Сърнево
 • с. Даскал-Атанасово
 • с. Пшеничево
 • с. Знаменосец
 • с. Гипсово
 • с. Боздуганово

Община Варна

 • гр. Варна
 • с. Каменар
 • с. Тополи
 • с. Константиново
 • с. Звездица
 • с. Казашко

Община Белослав

 • гр. Белослав
 • с. Езерово
 • с. Разделна
 • с. Страшимирово

Община Аксаково

 • гр. Аксаково - частично
 • гр. Игнатиево - частично
 • с. Кичево
 • с. Куманово
 • с. Яребична
 • с. Орешак
 • с. Слънчево
 • с. Припек
 • с. Осеново
 • с. Изворско
 • с. Доброглед

Община Девня

 • гр. Девня
 • гр. Девня - Индустриална зона
 • Пристанище Варна Запад